Tidlig seksuell aktivitet og tidlig bruk

Tidlig seksuell aktivitet og tidlig bruk

How To Sound Smarter Than You Really Are! (Juni 2019).

Anonim

Eksperter kjenner, basert på tidligere forskning og datainnsamling, at at problemer med å forutsi en tidligere seksuelt aktiv start, høyere risiko for graviditet og høyere risiko for å oppnå en STD, inkludert HIV, skyldes at det oppstår problemer. Behandlingsproblemer er også relatert til rusmiddelmisbruk før 18 år. Forskere fra oppføringsproblemer Prevention Research Group analyserte utfallet av et Fast Track-program som er designet for å redusere sammenhengen mellom oppføringsproblemer og risikotagende atferd. Fast Track ble designet som et multikomponentprogram.
Omkring 1200 barn ble rekruttert i barnehage for studien (51 prosent af afrikansk amerikanere, 47 prosent europeisk amerikansk og 69 prosent mannlig). Barn ble fulgt gjennom sin 18 årsdag.
Konklusjon: Fast Track-programmet hadde ingen signifikant innvirkning på utfallet, men forskerne la merke til å definere egenskaper som kan forutsi dårlig utfall. Ved hjelp av disse egenskapene kan forebyggingsprogrammer modifiseres for optimal utfall. Videre studier er nødvendig for effekten av programendringer basert på realiserte prediktorer.
Kilde: Conduct Problems Prevention Research Group. Baner med risiko for tidlig seksuell aktivitet og tidlig stoffbruk i Fast Track Prevention Program. Forrige Sci. 2013 17 februar.

  • PubMed